Generelle betingelser for Herforth Digital ApS

1. Generelt

1.1 I dette dokument omtales Herforth Digital ApS som ”Herforth Digital” og den til hvem Herforth Digital skal levere eller præstere en ydelse for ”Kunden”.

1.2 ”Parterne” er betegnelse for både Herforth Digital og Kunden. Disse Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

1.3 En dokumenteret aftale mellem Herforth Digital og Kunden, omtales i disse betingelser som ”Aftalen”. Dette gælder også hvis der er tale om flere aftaler.

1.4 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

1.5 Betingelserne kan kun ændres af Herforth Digital med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende Betingelser findes på: https://www.herforth.io/betingelser/

2. Betingelser for betaling og priser

2.1 Udsendte faktura har forfaldsdato 0-30 dage fra fakturadato.

2.2 Betales faktura for sent kan der pålægges der kr. 100.- i rykker gebyr for.

2.3 Herforth Digital har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.4 Priser for Herforth Digital´s ydelser fremgår af aftalen

3. Ophør af aftale og periode

3.1 I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem Parterne.

3.2 Parterne kan begge opsige aftalen med 30 dages varsel medmindre andet fremgår af aftalen.

4. Hæftelse og ansvar

4.1 Herforth Digital er erstatningsansvarlig overfor kunden efter de almindelige regler i dansk ret.

4.2 Herforth Digital er ikke ansvarlig for tab eller eventuelle tab på grund af uagtsomhed, ligesom Herforth Digital’s erstatningsansvar beløbsmæssigt ikke kan overstige 100% af den samlede aftalesum.

4.3 Herforth Digital er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tredjepart.

4.4 Herforth Digital tager ikke ansvar for andet end den service som Herforth Digital har leveret.

4.5 Herforth Digital er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

4.6 Herforth Digital er ikke ansvarlig overfor Kunden hvis der er manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure eller lignende.

5. Reference

5.1 Herforth Digital har ret til at anvende kundens logo og navn som reference på hjemmesiden med mindre andet fremgår af aftalen.

6. Tavshedspligt

6.1 Parternes tavshedspligt fremgår af aftalen.

7. Tvister

7.1 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Københavns byret som første instans.

8. Beskyttelse af personlige oplysninger

8.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori Herforth Digital modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har Herforth Digital rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til Herforth Digital at de ikke ønsker at blive kontaktet.

8.2 Man har altid mulighed for at frabede sig kontakt fra Herforth Digital ved at indsende en mail til [email protected]

8.3 Herforth Digital vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.
Performance-drevet online markedsføring for B2B virksomheder
© Copyright 2020 - Herforth - Alle Rettigheder Reserveret
® Herforth Digital ApS - CVR:  41 06 58 34